KV KONTO s.r.o.

KV KONTO s.r.o.

Blahoslavova 659/18
360 09 Karlovy Vary
IČ: 25202481

Informace o kanceláři KV KONTO s.r.o.

Společnost KV KONTO, s.r.o., působí na trhu bezmála 20 let. Našim klientům poskytujeme komplexní účetní, daňový, ekonomický, finanční a právní servis. Jsme jednou z největších poradenských firem v oboru financí a účetnictví v karlovarském regionu.

Našich služeb v oblasti účetnictvíekonomického a daňového poradenství využívají právnické i fyzické osoby z podnikatelské, ale i neziskové sféry. Za dlouhou dobu působení na českém trhu jsme se věnovali prakticky všem oborům podnikání, proto si dovolujeme směle tvrdit, že nás už nic nemůže překvapit. Disponujeme týmem zkušených účetních a daňových expertů se zkušenostmi ze zahraničí, kteří plynně ovládají anglický a ruský jazyk.

Dokážeme se postarat o vše potřebné od založení společnosti, registrace na všech příslušných úřadech a vyhledání vhodných investičních příležitostí přes zařízení nejrůznějších povolení, vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání až po asistenci v komunikaci s bankou, finančními úřady a jinými orgány. Můžete se na nás obrátit, i když nepůsobíte v Karlových Varech.

Společnost KV KONTO, s.r.o., je evidovaná Komorou daňových poradců ČR na seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství. Jako taková se při poskytování služeb daňového poradenství musí řídit zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, a Stanovami Komory. Společnost je tak mj. po celou dobu výkonu daňového poradenství pojištěna (aktuálně u pojišťovny Kooperativa). Za případnou námi způsobenou škodu tak ručí pojišťovna.

Společnost KV KONTO je přihlášena k etickému kodexu Komory daňových poradců ČR. I tato skutečnost dává našim klientům záruku vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Daňové poradenství a účetnictví jsou naše specialita. Svěřte starosti o ně KV KONTU a věnujte se výhradně svému podnikání!

Fotografie a videa

Kde nás najdete?